27 de jul. 2011

CONVOCATÒRIA SECTORS ARTESANIAFIRA DE NADAL A LA PL. SAGRADA FAMÍLIA
FIRA DE SANT TOMÀS I REIS A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
 
Senyors i senyores,

Ens complau informar-vos que s’obre la convocatòria de la selecció d'artesans/anes professionals per participar a les fires tradicionals de Nadal a Barcelona: Fira de Sant Tomàs i Reis de la Gran Via i Fira de Nadal de la Sagrada Família.

Per ambdues Fires s’haurà de presentar a la seu d'Artesania Catalunya el dia 9 de setembre de 2011, entre 10 i 13h, la següent documentació:

·   Original i fotocòpia del DNI o Permís de Residència (en vigència).
·   Fotocòpia del Carnet d'Artesà/na modalitat professional vigent i comprovant de renovació si fos necessari.
·   Últim rebut d’autònoms.
·   1 fotografia de carnet.
·   En el cas de persones autoritzades caldrà escrit d’autorització i fotocòpies dels DNI’s.
·   Currículum de l’artesà.
·   Dossier fotogràfic que contingui:
·   3 imatges del taller.
·   Imatges del procés d’elaboració.
·   Imatges dels productes a exposar.
·   3 imatges de l’estand.
·   5 mostres dels productes que s’exposaran a la fira.

Aquesta documentació serà valorada per una Comissió integrada per representants de: Artesania Catalunya, Escola Massana i Mestres Artesans de diferents oficis. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable.

El jurat tindrà en compte:

·   Presentació del dossier.
·   Originalitat i qualitat del material.
·   Imatge i identitat (marca, empaquetatge, etiquetat, exposició a l’estand).
·   Trajectòria de l’artesà.

La tramitació de la llicència posterior serà realitzada per l'Associació de Tallers Artesans de la Gran Via, la qual s’encarrega de la organització i muntatge de les Fires.

A fi d’oferir als visitants una variada gamma de productes, es valoraran els oficis i productes que no tinguin representació a la oferta actual de les Fires i que figurin al Repertori d'Oficis Artesans segons Decret 252/2000 pel qual es regula l’activitat artesanal a Catalunya.

Les mostres presentades per aquesta selecció hauran de ser retirades el dia 12 de setembre de 2011, entre 16 i 19h a la seu d'Artesania Catalunya; en cas contrari, quedaran en poder de l'Associació de Tallers Artesans de la Gran Via per ser utilitzades com a material de promoció d’ambdues Fires.

Atentament,
ATAGVIA  -  atagvia@yahoo.es.