Objectius

La FAAOC neix en el marc d'Iberiona, el mes de maig de 2001, i d'aleshores ençà es treballa per fer-la una realitat amb l'esforç d'uns quants artesans, fins que el dia 22 de juliol de 2004 que s'aproven els estatuts.

La FAAOC aspira ser el pal de paller de 'associacionisme artesà català, o sigui aglutinar totes les inquietuds i projectes perquè cada artesà es vegi comprès i escoltat en llurs reivindicacions. La força de la FAAOC són les associacions que agermana vers una sola veu, perquè aquesta es pugui escoltar alli on sigui precís. La FAAOC farà possible esborrar per sempre la situació de desempara del sector, que fins ara s'ha viscut de manera irreversible.

La Federació, en aquest breu temps d'existència, s'ha anat consolidant com a uns dels referents davant el Govern de la Generalitat en el si del Centre Català d'Artesania, avui anomenada Artesania Catalunya.

Objectius

- Promoure els oficis artesans en totes les seves formes possibles.

- Aglutinar els diferents sectors d'artesania i donar una coherència interna i externa.

- Ésser un interlocutor vàlid davant les respectives administracions.

- Formar un criteri d'homologació als estudis, arts plàstiques, etc.