Qué és la FAAOC?

La Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC) és el lloc de trobada de les associacions d’artesans. Es comença a parlar de la creació d’una federació d'artesans a l'Iberiona del 2001. Però no és fins a l'any 2004, després de tres anys de reunions i molta feina, quan s’aproven els estatuts i neix la FAAOC. Actualment aglutina a 16 associacions de diverses especialitats (cuir, ceràmica, cistelleria, vidre, teixit) o bé entitats multisectorials per territori (Osona, Alt Pirineu i Aran, Poble Espanyol...), representant uns 600 artesans d’arreu de Catalunya. 

En aquests anys s’han desenvolupat múltiples línies de treball i actuació que s’estan endegant i consolidant: 

La professionalització de les associacions d'artesans. 

Representació a la Taula d’Autònoms de Catalunya. 

La FAAOC és actualment l'interlocutor vàlid entre el sector artesà català i Artesania Catalunya, amb la qual té signat un conveni de col·laboració pe tal d’implementar diversos projectes i línies de treball: 

Registre d’Associacions Artresanes de Catalunya: Gràcies a aquest conveni, la FAAOC ha posat en marxa i actualitza regularment el Registre d'Associacions d'Artesans de Catalunya (RAAC). 

Jornades i Congressos: Des de la federació s’han organitzat i coordinat diverses jornades com el Catalonia 06 celebrat a Terrassa i el Catalonia 08 fet a Mataró, a més de capitanejar l'organització d'Iberiona 09 (www.iberiona.org), i la participació activa a tots els Iberiona celebrats des de l'any 2001. Així com també es col·labora en l'organització i presència col·lectiva de tallers artesans a fires professionals: Construmat 2007 i 2009, Ambiente 2010 i Alimentària 2008 i 2010.

Fires monogràfiques: Gràcies també a aquest conveni, s’han fet visites a diverses fires monogràfiques d'arreu de Catalunya (Enfanga't 09, Fira Internacional de la Ceràmica Contemporània de Celrà; la Fira d'Artesania dels Pirineus 09; la XVI Fira de la Terrissa de la Galera; o la XX Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart). Hem presentat els corresponents informes a Artesania Catalunya.

Normativa i incentius: La Federació ha treballat en el nou decret que regularà l'artesania a Catalunya en els propers anys, ha fet un seguiment i una reclamació dels incentius atorgats per Artesania Catalunya en els darrers anys als nostres artesans i associacions, ha posat en marxa una línia d’incentius perquè les associacions tinguin gestors cuturals i ha col·laborat en el nou pla estratègic que ha presentat Artesania Catalunya pels propers 4 anys i que hauria de forjar el nostre futur.

Promoció i difusió: Des de la FAAOC s’ha fet una aposta estratègica important per la promoció i difusió de tot allò que està vinculat al nostre sector artesà, emprant quatre canals oberts a Internet que permeten una nova manera de publicitar serveis i/o productes obrint la gamma de relacions i col·laboracions entre artesans, amb clients potencials i públic en general.: 

El web (www.faaoc.cat): La nova pàgina web de la federació ha rebut 15.000 visites en els seus sis primers mesos i que fa de paraigües per oferir formació, crear xarxa entre professionals, mantenir una agenda d’activitats artesanes i fires, etc. 

El blog (www.faaoc.blogspot.com) que amb 900 entrades vinculades al sector artesà, ha rebut 32.000 visites. 

L’espai a Youtube on es poden veure 42 vídeos sobre artesania i més de 25.000 visites (www.youtube.com/user/FAAOC). Des de la federació s'ha donat impuls a una xarxa artesana d'audiovisuals a Youtube. 

I finalment Facebook, que ja compta amb 200 contactes i una porta per introduir a la FAAOC a les xarxes socials.

Per tant, la FAAOC està aglutinant les propostes que determinaran l’evolució del sector professional del sector a Catalunya i està treballant per definir el marc de col·laboració amb les institucions competents. L’aposta doncs, és ser el pal de paller de l'associacionisme artesà català, l’entitat que canalitzi totes les inquietuds i projectes perquè cada artesà es vegi comprès i escoltat en llurs reivindicacions. La força de la FAAOC són les associacions que agermana vers una sola veu, perquè aquesta es pugui escoltar allí on sigui precís.