18 de febr. 2009

RAAC, Registre d'Associacions d'Artesans de Catalunya


Ahir a la tarda, dimarts 17 de febrer, a la seu d'Artesania Catalunya, es va fer la presentació del Programa de Suport a l'Artesania Catalana, els Incentius a l'Artesania 2009. Una de les novetats d'aquest any és que les associacions que vulguin ser beneficiaries d'aquests incentius hauran d'estar registrades al nou Registre d'Associacions d'Artesans de Catalunya.

El passat 14 de juliol de 2008, es signà un acord de col.laboració entre Artesania Catalunya i la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya. Una de les accions acordades fou la creació d'un registre d’associacions d'artesans catalans. Les condicions per estar en aquest registre, que han estat dictades per Artesania Catalunya, són:

1. Presentar copia de l'Acta fundacional i Estatuts (el gestor cultural de la FAAOC revisarà l’arxiu que hi ha a Artesania Catalunya per tal de no tornar a demanar documentació que ja estigui presentada).

2. Copia actualitzada del llistat dels components de la junta directiva, número de socis i quants d'ells tenen el carnet d’artesà (es donarà sis mesos a partir de la inscipció al registre per tal que tots els artesans de cada associació aconsegueixin el carnet. Passat aquests sis mesos, l’incumpliment d’aquest apartat farà que l’associació quedi fora del registre).

3. Copia de l’Assemblea General, pressupostos i/o Memòria d’activitats.
.
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu fer un correu electrònic a: gestor@faaoc.cat
.