Associacions federades

Associació Catalana d'Art i Ofici del Cuir: L'ACAOC neix com a grup de treball per a realitzar proyectes en el món artesà i artístic del cuir a Catalunya. Realitzem accions concretes per donar visibilitat davant la societat del treball artesà de la pell i el cuir, amb la voluntat de prendre consciència com a sector dins de l'artesania d'objectes que es fa a la nostra terra. La nostra pàgina web www.acaoc.cat és un punt de trobada que consta de diferents seccions: informació del artesans associats i dels seus treballs, bloc de notícies relacionades amb el sector del cuir, enllaços d'interés... Convidem a tothom que estigi vinculat al món del cuir a Catalunya que es faci soci de l'ACAOC!


Associació Catalana d'Indústries Artesanes


Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres


Associació Catalana de les Arts del Vidre: L'Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una entitat sense ànim de lucre que vol reunir a tots els artesans, artesanes i artistes professionals del món del vidre. La tradició vidriera a Catalunya és llarga, i per tant, som hereus d'una forma particular de veure i viure el vidre; forma part de la nostra identitat. És per això que volem donar al treball en vidre, en qualsevol de les seves vessants, la importància que realment té. Reivindiquem el valor tant artesà com artístic dels vidriers i vidrieres que desenvolupen el seu treball arreu de Catalunya. Per aconseguir els nostres objectius, pretenem que ser membre de l'ACAV acabi sent un objectiu per artistes, artesanes i artesans del món del vidre a Catalunya. L'ACAV vol crear uns premis a la qualitat i el prestigi en el món del vidre català, fomentar mostres artesanes i artístiques, participar a fires nacionals i internacionals, organitzar demostracions d'oficis vidriers, impartir cursos tant de reciclatge com de formació professional i vol participar de totes aquelles col.laboracions amb empreses i administracions, tan locals com autonòmiques, per tal d'aconseguir algunes d'aquestes fites. Creiem en la tasca que podem realitzar tots plegats i en el que l'ACAV pot aportar tant al món del vidre en general com als associats i associades. Per poder portar a terme aquests i altres projectes més ambiciosos necessitem formar una base sólida en la que són imprescindibles els socis i socies. Així que Associaï't!!


Associació Ceramistes de Catalunya: L'Associació Ceramistes de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 1986. Des d'aleshores ha estat el vincle d'unió dels professionals de la ceràmica i ha treballat per potenciar i donar a conèixer la ceràmica catalana tant artística com comercial arreu de l'estat i a l'estranger. Actualment compta amb 370 socis vinculats a la ceràmica. Els seus objectius fonamentals eren i continuen sent: La divulgació i potenciació de la Ceràmica en totes les seves vessants, mitjançant exposicions, actes i fires adreçades al gran públic. La creació d'un àmbit de trobada, discussió, comunicació i intercanvi entre els ceramistes, potenciant i facilitant la mostra de la seva obra al públic. La formació permanent, la recerca i la transmissió d'informació entre els associats mitjançant cursos, conferències, dossiers, publicacions, etc. La relació amb altres entitats culturals arreu d'Espanya i del món, divulgant i fent d'intermediaris de la ceràmica que es fa avui dia a Europa. Per tal de portar-los a terme, compta amb un local social amb sala d'exposicions, biblioteca, llibreria, secretaria, un butlletí i una revista semestral de ceràmica contemporània anomenada Terrart. És l'única publicació sobre aques tema editada en català. A més a més, l'ACC amb les inauguracions de les exposicions i altres activitats (conferències, sortides, etc) brinda la possibilitat de conéixer altres ceramistes i d'estar permanentment relacionat en aquest món.


Associació Ceramistes de Girona


Associació Ceramistes del Vallès


Associació d'Artesans d'Osona, IntroArt


Associació d'Artistes d'Ofici del Poble Espanyol


Associació d'Artistes i Artesans del FAD


Associació d'Arts i Oficis de l'Alt Pirineu i Aran


Associació d'Oficis Artístics i Artesans, Asoart: L'Associació d'Oficis Artístics i Artesans - ASOART, va ser creada a principis de l'any 2005, per un grup de 12 empreses artesanes de diferents especialitats, tals com: ceràmica, vidre decorat, joieria, fusta i esmalts. En l'actualitat han crescut fins a un total de 30 tallers artesans i, amés dels oficis anteriors, hi hem afegit el tèxtil, bijuteria, vidre fos, enquadernació, figures de vidre, il·luminació, seda pintada i treballs en bambú. Com s'ha dit, ASOART és una associació d'oficis multisectorial que neix com a lloc de trobada per aquells artesans que treballen fonamentalment al major i volen realitzar activitats comercials amb la col·laboració d'altres tallers. La vessant més important és la participació a fires professionals arreu d'Espanya i Europa i la utilització conjunta de sistemes de comercialització.


Associació d'Oficis Tradicionals de Catalunya


Associació de Tallers Artesans de la Gran Via


Associació Integral d'Artesans d'Ofici


Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya