8 de febr. 2012

CREAT AL BARRI

OBJECTIU:
Potenciar la creativitat en el procés artesanal,  donar a conèixer les possibilitats de relació entre disseny i artesania i demostrar el valor afegit de la creativitat com a mètode de treball. Mostrar exemples de bones pràctiques.
A la vegada es vol millorar les competències dels artesans en temes que afecten al artesà com la comunicació del producte, l’exhibició del mateix o la comercialització.
Fomentar el coneixement i les sinèrgies entre els artesans.

PERFIL D’ENTRADA:
Artesans del Poble Sec. Si no es cobreixen les 15 places s’obrirà la convocatòria a artesans d'altres barris de la ciutat de Barcelona. 

CONTINGUTS / TEMPORALITZACIÓ DEL TEMARI
Formació específica
1.   Artesania i disseny                                    12 hores
2.                                                                   12 hores
3.   Comercialització.                                        8 hores
4.   Creativitat.                                                 4 hores
5.  Experiències artesania-disseny                    8 hores
6.  Exhibició producte.                                      8 hores
Tutories individuals                                                                     
7 hores disseny i 1 hora comercialització          8 hores 

Avaluació
1.Sessió avaluació programa                             4 hores


DURADA

64 hores per alumne (56 hores de formació presencials i 8 hores de tutories individuals)


CALENDARI PREVIST

Formació presencial
Data inici:             21/02/2012  Horari: 16 a 20 h
Data finalització: 31/07/2012

Tutories                          Horari: a decidir entre artesà i dissenyador.

LLOC REALITZACIÓ
Formació presencial: Convent Sant Agustí (Plaça Pons i Clerk nº2, primera planta)
Tutories als tallers:  A l’estudi del Gerard Moliné