31 de març 2012

Mostra d'Art i Arts Aplicades del 28d'abril de 2012

Us fem arribar documentació de la 7a Mostra d'Art i Arts Aplicades, que organitzem des del Patronat de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Vendrell. Ens agradaria molt que vinguèssin a formar part, molts artesans d'arreu de Catalunya, ja que es tracta d'una Mostra que aposta per l'art i per l'artesania que s'està fent en aquests moments arreu de Catalunya.

Per participar en la preselecció per a l'admissió, els artistes han de trametre la sol·licitud de participació, bé per correu electrònic (rcalvo@elvendrell.net), o bé a l'oficina de Promoció Ecònòmica de l'Ajuntament del Vendrell (c/ Camí Reial, 15-17, 4a planta, 43700 El Vendrell), acompanyada de la documentació següent:

1.- Un mínim de 3 fotografies en color, de l'obra o el producte
2.- un resum del currículum
3.- una fitxa tècnica de l'elaboració de l'obra o el producte

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 1 de març i
finalitza el dia 13 d'abril de 2012.

El link del nostre web és el següent:

http://www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes/promocio-economica/mostra-da
rt-i-arts-aplicades.html

Rosa Calvo Perdiz
Patronat de Promoció Econòmica
Ajuntament del Vendrell
rcalvo@elvendrell.net
Tel. 977 665 253
Fax. 977 666 466