24 d’abr. 2012

Nova junta directiva a la FAAOC


A l'assemblea general celebrada el mes de març de 2012, la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya va votar per canviar la seva junta directiva.

La nova junta directiva està encapçalada per:

President, Joan Farré (Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres)
Vicepresident primer, Josep Mañà (Artistes i Artesans del FAD)
Vicepresident segon, David Gibernau (Associació Catalana de les Arts del Vidre)
Secretaria, Judith Camps (Associació d'Artesans d'Osona, Introart)
Tresorer, Josep Miralles (Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya)

Els vocals són els representants de totes i cadascunade les associacions federades:

Carles Alcoy, (Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres) 
Silvia Roses, (Artistes i artesans del FAD)
Marian Reyes, (Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya)
Gregorio Serrano, (Associació d'Artesans de les Terres de l'Ebre)
Gerad Mas, (Associació d'Artesans i Oficis de la Vila de Bagà)
Maisa Sabatini, (Associació de Tallers Artesans de la Gran Via) 
Àngels Vidal, (Associació Catalana d'Art i l'Ofici del Cuir) 
Jacint Comellas, (Associació Ceramistes del Vallés) 
Julià Tejedor, (Associació d'Oficis Artístics i artesans, Asoart)
Lourdes Perelló, (Associació d'Artesans d'Ofici del Poble Espanyol)
Rosa Mari Tejedor, (Associació d'Arts i Oficis de l'Alt Pirineu i Aran)
Eduard Serra, (Associació Catalana d'Indústries Artesanes) 
Carme Rendeiro, (Associació Ceramistes de Catalunya) 
Daniel Gros, (Associació Inntegral d'Artesans d'Ofici)
Victor Cunillera, (Associació d'Oficis Tradicionals de Catalunya) 
Rosa Oliver, (Associació Ceramistes de Girona) 

En aquesta nova etapa els principals objectius seran:

1. Davant la nova situació econòmica i social, generar propostes partint
del que ja funciona per crear nous canals. Re inventar, re fundar, crear
noves propostes pel sector.

2. Consensuar estratègies amb representants socials de reconeguda solvència vinculats al sector, treballant amb l'objectiu de crear una línea de futur en l'artesania.

3. Representar el sector artesà en projectes d'abast nacional, espanyol i
internacional.

4. Tenir presència al mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV).

5. Treballar en noves propostes de comercialització de l'artesania.

Tots junts treballarem plegats per una artesania de qualitat, innovadora en el disseny i fins i tot la producció però a la vegada respectuosa amb les nostres tradicions. Des de la FAAOC iniciem una nova etapa on volem ser un lloc de trobada per a totes les associacions artesanes professionals de Catalunya...