12 d’ag. 2010

La prestació d'atur arriba als autònoms

La prestació d'atur arriba als autònoms

Podran sol·licitar l'ajut a partir del novembre

Com a màxim 12 mesos

Un transportista , professió on la majoria són treballadors autònoms, descarregant material a Barcelona Foto: C.C. / AVUI.

Els treballadors autònoms podran demanar a partir del novembre que ve una prestació d'atur que rebran durant un màxim de dotze mesos i que suposa un pas en la seva equiparació amb la resta dels treballadors per compte aliè.

La llei, que estableix per primera vegada un sistema de protecció per cessament de l'activitat per a aquest tipus de treballadors, va ser publicada ahir en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entrarà en vigor dins de tres mesos.

Els autònoms hauran de sol·licitar a la seva Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social el reconeixement del dret a la protecció per cessació de la seva activitat.

La durada de la prestació estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació de cessament de l'activitat, dels quals almenys 12 han de ser continuats i immediatament anteriors a la inactivitat. D'aquesta manera, cobraran la prestació durant el màxim de 12 mesos qui hagi cotitzat més de 48 mesos i l'ajut s'anirà reduint progressivament fins als dos mesos per a qui hagi cotitzat només entre 12 i 17 mesos.

També s'estableixen millores en els terminis de percepció de la prestació per als autònoms que tinguin 60 anys.