10 de des. 2010

Comunicat de premsa CCOO

La FS TRADE-CCOO i la Taula d’Autònoms de Catalunya envien a les forces polítiques 21 propostes per millorar les condicions de vida i de treball dels més de 500.000 autònoms que viuen i treballen a Catalunya


La FS TRADE-CCOO (Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents de CCOO de Catalunya) i la Taula d’Autònoms de Catalunya (entitat unitària formada per les següents organitzacions: l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, l’Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya Condal, la Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals – Federació Catalana, la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya, el Sindicat del Taxi de Catalunya i la Unió de Pagesos de Catalunya) emplacem les forces polítiques que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya a assumir en el seu programa electoral i a desenvolupar, en el cas que formin part del proper Govern de la Generalitat, aquells temes que siguin competència de la Generalitat, i per l’impuls polític de les que siguin competència de l’Administració local o de l’Estat, un conjunt de 21 mesures que impliquin una veritable política de suport al treball autònom a Catalunya.


Les mesures que demanem impliquen accions concretes en matèria de polítiques actives en favor de l’autoocupació, de garantir l’accés al crèdit, de millora de la formació contínua, de penalització a la morositat, per evitar que el fracàs professional no impliqui la ruïna familiar, per assumir reconversions sectorials necessàries, per augmentar la protecció social i perquè el Govern de la Generalitat s’impliqui en la realitat del col·lectiu i obri els marcs necessaris de reconeixement i diàleg amb les organitzacions representatives del treball autònom a Catalunya.


Per a més informació:

Jordi Gutiérrez, secretari general de la FS TRADE de CCOO de Catalunya. Tel. 629 376 554

Evaristo Magaña, secretari de la TAC. Tel. 639 112 025

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 25 de novembre de 2010