1 de març 2011

CIBERNÀRIUM


La millor manera de formar-te en les TIC

Cibernàrium és el programa de capacitació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona. Ofereix formació per a professionals i empreses, així com activitats d'iniciació a Internet per a tota la ciutadania.

Cibernàrium és el punt de trobada a Barcelona per a totes les persones interessades en formar-se en les eines tecnològiques, adquirir les competències professionals necessàries en la societat del coneixement i estar al dia en l'evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Nou Centre de Capacitació Tecnològica per a Professionals i Empreses

Al 2011 Cibernàrium ha obert el Nou Centre de Capacitació Tecnològica per a Professionals i Empreses a l'edifici MediaTIC. Al cor del districte 22@, el nou equipament públic concentra l'oferta formativa tecnològica per àrees temàtiques avançades i per sectors professionals. Són 1200 m2 d'innovadores instal·lacions, amb àrea de connexió wifi lliure i gratuïta i equipats per a esdeveniments relacionats amb TIC i innovació.

Les activitats d'iniciació a internet segueixen desenvolupant-se a l'espai Cibernàrium del Parc Tecnològic Barcelona Nord, al districte de Nou Barris, on Cibernàrium ha esdevingut des de fa més de 10 anys el centre de referència en alfabetització digital a Barcelona. D'altra banda, aquestes activitats d'iniciació també es desenvolupen a les Antenes Cibernàrium presents a la xarxa de biblioteques públiques de Barcelona.

Activitats Cibernàrium

La programació de Cibernàrium inclou més de 180 activitats diferents, caracteritzades per:

  • Curta durada: Entre 1 i 4 hores, havent-hi algunes activitats que són multissessió, amb un màxim de 3 sessions.
  • Continguts pràctics i innovadors: Sobre les darreres tendències en tecnologies aplicades a necessitats reals, especialment de l'àmbit professional.
  • Horari flexible: Una mateixa activitat es repeteix en diferents franges horàries per fer-la més accessible.
  • Actualitzades: Renovació trimestral de la programació.
  • Integrades: Les activitats són organitzades segons àrees temàtiques i sectors professionals.
  • Diferents nivells: Des d'activitats d'iniciació bàsica fins a formació avançada per a experts.
  • A la carta: La fragmentació de la programació en activitats de curta durada facilita la formació a la carta.
  • Gratuïtat: La majoria de les activitats són gratuïtes.
  • Metodologia formativa orientada a la practicitat, la proximitat i els grups reduïts.
  • Equipaments públics i de lliure accés.
A més de les activitats regulars, Cibernàrium alberga jornades, conferències i altres actes de divulgació tecnològica.