17 de set. 2009

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA A PORTAL DE L'ÀNGEL

Ocupació de la Via Pública a Portal de l'Ángel.

publicat el 14/09/2009 a les 15:07 h.

Els articles 4 i 6 de la normativa de les fires que es fan al Portal de l'Àngel han estat canviats respecte a la convocatòria anterior.

Lloc: Avinguda Portal de l'Àngel

Espai de les activitats: Av. Portal de l'Àngel -tram paret Banc d'Espanya- de 50 metres lineals per 2,5 metres d'ample.

Dates de les activitats: any 2010, segons calendari annexat a les bases reguladores.

Admissió de sol·licituds i documentació requerida: del 14 de setembre al 14 d'octubre de 2009

Lloc lliurament sol·licituds: Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Ciutat Vella, C. Ramalleres, 17. Horari d'atenció: de 8,15 matí a 14,15 h

Condicions prèvies de les associacions per participar en el concurs:

Compliment de la Normativa de Regulació de les activitats de venda no sedentària i/o altres activitats a l'avinguda Portal de l'Àngel. Aquesta normativa ha estat canviada en els articles 4 i 6.

Compliment de les Bases Reguladores per al concurs d'atorgament de llicències.

Presentar sollicitud entrada per registre en el termini establert. La sollicitud s'acompanyarà de la documentació requerida i detallada en les bases del concurs.

Les bases d'aquesta convocatòria, juntament, amb les normatives de regulació de les activitats de venda no sedentària i d'altres activitats a l'Av. Portal de l'Àngel es poden trobar a partir del 14 de setembre4 de 2008 a la copisteria ARTYPLAN, Via Laietana, 32, telèfon 93.268.78.57 i en els fitxers relacionats.