17 de gen. 2011

III Jornades tècniques INTRO-ART

Dimarts 1 de febrer de 2011

Matí a la sala de plens el Consell Comarcal d’Osona

11.00 h. Presentació jornades
A càrrec de Jordi Montaña, rector de la universitat de Vic

11.15 h. Programa EXIT per empreses artesanes.
Presentació del programa EXIT, a càrrec de Núria Macià directora d'OPE Manlleu.

11.30 h. Ponència: EXIT en la comercialització.
A càrrec de Joan Gomis, assessor comercial de Mayoral. Gomis té una projecció professional molt vinculada a l’artesania i defensa el producte de qualitat, de luxe en l’artesania com a camí d’éxit i futur en la actual conjuntura. Assessor del programa EXIT a Osona.

12.00 h. Ponència: EXIT en la creació de nou producte.
A càrrec de Josep Mañà, dissenyador interessat en les múltiples implicacions estètiques, tècniques, ecològiques, socials i simbòliques de l’art, l’artesania i el disseny. Ha centrat la seva activitat en els àmbits de l’etnografia, la museografia i la pedagogia de l’art, els oficis artístics i el disseny. Interrelacionant aquestes disciplines ha concebut i dissenyat múltiples exposicions i programes pedagògics. Asesor del programa EXIT a Osona.

12.30 h. Els artesans participants en el programa EXIT.
A càrrec de Judith Camps, membre de l’’empresa artesana Taller Gabins on treballan imatgeria de la festa i presidenta de l’associació Introart.

12.45 h. Precs i preguntes.

Pausa per dinar

Tarda a la sala d’actes de l’escola d’art de Vic

16.00 h. Obertura de les ponències “ Creadors contemporanis”.
A càrrec de Ramon Ricart, director de l’escola d’art de Vic

16.15 h. Ponència: El mon de Nutopia .
A càrrec de Núria Torrente, vidriera.
Nutopia és una petita empresa barcelonina de regals i complements en vidre que fa peces de petit format de manera artesanal i amb dissenys propis que han fet de l'ús de les TIC i el web un aliat com a canal de difusió i venda.

16.45 h. Ponència: Artista contemporani d’ofici.
A càrrec d’ Enric Pla, forjador i escultor..
Format a l’escola d’Art de Vic, és un creador que sempre parteix de l’ofici per arribar a un llenguatge actual i contemporani. Amb un peu a la forja i l’altre a l’escultura, la seva obra és un petit univers curull de peces sinuoses i poètiques plenes de sentiments, emocions i sensacions.

17,15 h. Precs i preguntes.

Inscripció a les jornades gratuïtes
Cal confirmar assistència a:

Associació Introart
T. 938505296
introartosona@gmail.com