8 de jul. 2009

CCOO de Catalunya i la Taula d'autònoms de Catalunya reclamen a la Generalitat la creació d'un marc de diàleg social per impulsar el suport al treball

www.ccoo.cat

Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb un major nombre absolut, 562.120 a data 29 de maig del 2009, de treballadors i treballadores autònoms. Això significa que un 17,54% de les persones que cotitzen en aquest règim arreu de l'Estat viuen i treballen a Catalunya. Aquesta xifra significa el 17,38% del total de persones que cotitzen a la Seguretat Social a Catalunya.

Els darrers 17 mesos, des del gener del 2008 fins al maig del 2009, han deixat de cotitzar a Catalunya al règim especial de treball autònom un total de 33.951 persones, és a dir, s'han perdut en aquest període més del 6% de les persones que cotitzaven a aquest règim de la Seguretat Social el 31 de desembre del 2007.

Malgrat la importància d'aquestes dades, el Govern de la Generalitat no ha posat en marxa cap mesura significativa dedicada a aquest col•lectiu; per aquest motiu la FS TRADE-CCOO i la Taula d'autònoms de Catalunya demanem la creació d'un marc de diàleg social en matèria d'autoocupació que implanti i doni impuls a les mesures que proposem per al col•lectiu de treballadors i treballadores autònoms:

- Desenvolupar veritables polítiques actives de suport i acompanyament al treball autònom.
- Garantir l'accés al crèdit tant en l'inici com en el desenvolupament de l'activitat.
- Millorar la formació contínua per als autònoms amb una major dotació econòmica.
- Canviar la llei de morositat per tal que sigui obligatori el pagament a 30 dies.
- Canviar la legislació per tal que pagar sense fons torni a ser delicte penal.
- Establir la separació del patrimoni personal del professional.
- Elaborar polítiques concretes amb dotació econòmica per facilitar la reconversió sectorial en el transport, el comerç o les activitats agrícoles i ramaderes.
- Ajornar les obligacions tributàries i de la Seguretat Social als autònoms que justifiquin dificultats financeres.
- Augmentar la protecció social fent extensiva als autònoms que hagin cessat l'activitat les prestacions en les mateixes condicions que la resta de beneficiaris, així com certs canvis a la normativa.

De la mateixa forma també ens hem adreçat a les forces polítiques catalanes perquè impulsin aquestes mesures en les administracions en les quals governen, en el Parlament de Catalunya i en el Congrés dels Diputats i el Senat a Madrid.

Annexem document amb el desenvolupament de les propostes:

Catalunya és la comunitat autònoma de l’estat amb un major nombre absolut, 562.120 a data 29 de maig del 2009, de treballadors i treballadores autònoms. Això significa que un 17,54% de les persones que cotitzen en aquest règim arreu de l’estat viuen i treballen a Catalunya.

Aquesta xifra significa el 17,38% del total de persones que cotitzen a la Seguretat Social a Catalunya.

Els darrers 17 mesos, des del gener del 2008 al maig del 2009, han deixat de cotitzar a Catalunya al Règim del Treball Autònom, un total de 33.951 persones, és a dir s’han perdut, en aquest període, més del 6% de les persones que cotitzaven a aquest règim de la Seguretat Social el 31 de desembre del 2007.

Malgrat la importància d’aquestes dades, el Govern de la Generalitat no ha posat en marxa cap mesura significativa dedicada a aquest col·lectiu.

La Generalitat no ha constituït, hores d’ara, el Consell de Treball Autònom de Catalunya ni ha posat en funcionament, malgrat les repetides peticions en aquest sentit, un marc d’anàlisi i diàleg social amb les organitzacions representatives d’aquest col·lectiu a Catalunya.

El Govern no ha obert cap línia de suport, en el context global de crisi econòmica que estem patint i, a diferència d’altres comunitats autònomes, adreçada als treballadors i treballadores autònoms de Catalunya.

És per tot això que la TAULA D’AUTÒNOMS de CATALUNYA (entitat unitària formada per les següents organitzacions: l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, l’Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya Condal, la Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals – Federació Catalana, la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya, el Sindicat del Taxi de Catalunya i la Unió de Pagesos de Catalunya) i LA FS TRADE-CCOO, emplacem el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el qual té adscrites les competències en matèria d’autoocupació, a la creació immediata d’un marc de diàleg social que treballi per la implantació, en aquells temes que siguin competència de la Generalitat, i per l’impuls polític, de les que siguin competència de l’administració local o de l’estat, de les mesures que es relacionen a continuació.

Igualment emplacem les diferents forces polítiques catalanes a assumir aquestes mesures, tant a les administracions que governen com en el Parlament de Catalunya i en el Congrés dels Diputats i en el Senat.