10 de febr. 2010

Fira la Ciutat del Marroc


Us informem que hi ha l'oportunitat de participar en una fira d'artesania a Rabat, Marroc, busquen un total de 8 dones artesanes de Catalunya.

L'organització de la fira s'encarrega de les despeses de transports interns, hotels i estand, per tant les artesanes que vagin s'haurien d'encarregar del seu transport fins a Rabat i dels menjars (excepte els oficials).

Més informació:

La Ciudad de Marruecos
Aziz Hicham
Tel: 697 817 503
ciudaddemarruecos@yahoo.es

Cordialment,

Artesania Catalunya
Banys Nous, 11
08002 Barcelona
Tel. 93 467 46 60
Fax 93 467 46 70
info@artesania-catalunya.com