27 de maig 2010

Un nou blog: Quim i Txell


Sentim el nostre treball com una extensió de la naturalesa. Ens interesa aquest sentiment d'unitat. Per nosaltres el vidre representa, com cap altre material, la transformació i el fluir constant de la matèria. El sentim com la polaritat de la naturalesa: sòlid i líquid, permanent i impermanent, com a paradoxa del món, del fluir i canvi constant.

Ens interesa la creativitat. Busquem profunditzar en la poètica dels materials, equilibrar la càrrega conceptual i la factura tècnica. El vidre és un mitjà per a la recerca i l'expressió plàstica.

Fem escultura, objectes d'autor, col·laborem amb arquitectes i dissenyadors i estem oberts a projectes on el vidre sigui un protagonista destacat.

www.comglas.com
http://es.youtube.com/Comglas
http://quim-txell.blogspot.com/