4 de nov. 2009

L’artesania artística


La separació entre art i artesania es pot remuntar a l’època medieval en la qual les Belles Arts o Arts Majors s’associaven al gaudi estètic o espiritual i l’Artesania o Art Menor tenia un caràcter més utilitari.

Aquesta diferenciació ha perviscut durant decennis però actualment es van consolidant els arguments de que tot artista plàstic ha de tenir coneixements d’ofici i que molts artesans han d’imbuir-se de la creativitat més enllà de la tècnica. Per tant, la frontera es va esvaint i molts artistes s’han transformat en artesans i els artesans en artistes, per tant doncs, aquesta permeabilitat determina que artesà és aquell que manipula un material a traves d’una tècnica artesana d’ofici i ho transforma en un objecte bell i d’excel·lent factura.

A molts dels nous artesans ja no se’ls pot aplicar el patró d’aprenentatge de l’ofici en els tallers o escoles, sinó que provenen d’altres àmbits com les Belles Arts, disseny gràfic o d’objecte, la il·lustració, arquitectura i estan creant complements d’ús personal, articles per a la llar, moda, etc. que preconitzen la creativitat més enllà de l’ofici. Són dissenyadors, artistes, professionals de la moda i el disseny, emprenedors... en definitiva, actors de tot tipus relacionats amb la creació d’objectes originals i artesans.

Silvia Cordomí
IntroArt